ONTWERPEN

VAN LEERTRAJECTEN

door PVSO
EXPERTISE / LEERTRAJECTEN

In de praktijk blijkt steeds weer dat het ontwerpen van leertrajecten een apart specialisme is. Door onze inhoudelijke kennis op een aantal terreinen (zoals leiderschap, veranderkunde, HRM, onderwijs) te combineren met inzichten over leren en ontwerpen, zijn wij in staat om leertrajecten op maat te ontwikkelen. Daarbij werken wij altijd vanuit het principe van congruentie: datgene dat geleerd moet worden, komt zoveel mogelijk terug in de vorm van het traject. De manier waarop u leert, is daarmee ook meteen een belangrijke bron van leren. Vaak kunt u de gebruikte werkvormen de volgende dag zelf in uw eigen praktijk toepassen. Wij hebben ervaring met leertrajecten op maat op de volgende thema’s:

KWEEKVIJVER LEIDERSCHAP

In Company voor groot bestuur met deelnemers uit PO en VO

MD TRAJECTEN

meerdere langlopende trajecten voor teamleiders, afdelingsleiders, directeuren en CvB

ACADEMIE OPZETTEN

projectleiderschap, inhoudelijke advisering, ontwerpen leerconcept

LC en LD DOCENTEN

ontwikkel assessments en traject over leidinggeven aan collega’s

SECTIELEIDERS

opbrengstgericht werken en leidinggeven aan collega’s

Wilt u hier praktijk van maken?

Neem met ons contact op!