MANAGEMENT DEVELOPMENT

door PVSO
EXPERTISE / MANAGEMENT

Een MD traject met alle leidinggevenden van een school of een bestuur is een krachtige manier om te komen tot schoolontwikkeling. We bouwen een lerende gemeenschap op, door gezamenlijk de eigen praktijk te onderzoeken en te bespreken en die te relateren aan theoretische en wetenschappelijke kennis. Daarmee ontwikkelt de kennis van de individuele leidinggevenden zich en werken we tegelijkertijd aan het team en de school. We werken bij voorkeur met meerdere lagen in de school of instelling.

Uniek aan onze aanpak is dat we werken met werkvormen die de volgende dag in de school gebruikt kunnen worden.

We werken altijd op maat, meestal met een programmacommissie die actief meestuurt. Alle inhoudelijke thema’s op het gebied van leiderschap kunnen daarbij aan bod komen, doordat we samenwerken met een breed netwerk van collega’s.

Trajecten kunnen klein of groot zijn, zowel in omvang van het aantal deelnemers als in doorlooptijd.

Wilt u hier praktijk van maken?

Neem met ons contact op!