Interim, projectleiding en procesbegeleiding

INTERIM, PROJECTLEIDING EN PROCESBEGELEIDING

door PVSO
EXPERTISE / INTERIM MANAGEMENT / PROJECTLEIDING / PROCESBEGELEIDING
Als betekenisvolle derde helpen we organisaties met bijdragen die er toe doen. Interim management is een ambacht en kent veel facetten. Erkenning en respect voor de mensen en de organisatie zijn van fundamenteel belang. Het is daarbij de uitdaging om de capaciteit van de organisatie duurzaam te versterken. Binnen interim-opdrachten hanteren we de richtlijnen voor goed interim werk ontleend aan het interimregister.

Scenario's

De vertrouwelijkheid maakt dat we hier niet tot op school terug te leiden casusbeschrijvingen kunnen geven. Wel een indruk van de vraagstukken die we onder handen hebben (gehad)

  • Scenario 1
  • Scenario 2
  • Scenario 3
  • Scenario 4
  • Scenario 5
Als er minder is
Actueel zijn de vragen rond krimp, soms gek genoeg, gepaard gaande met onverwachte groei. Deze leiden tot een herbezinning op het onderwijsaanbod in de regio, waarachter nieuwe ontwerpvragen wegkomen en vaak ook een herorientatie op de identiteit (waaronder de denominatie) van de scholen. We acteren in deze dynamiek als procesbegeleider, projectleider of werken vanuit een interimrol. Op dit moment doen we dit binnen alle sectoren van het onderwijs, zowel in landelijke als jong- en grootstedelijke omgeving.
Van zeer zwak naar goed
We hebben meters gemaakt in het op orde brengen van het huis. Je redt het dan niet met een sprint alleen maar zal ook aanspraak maken op doorzettingsvermogen en uithoudingsvermogen. Het kader van de inspectie is daarin waardevol maar niet meer dan een hulpmiddel en houvast voor het formuleren van de eigen ambitie, het onderzoek naar de stille kracht en bronnen en de eigen noties over kwaliteit in alle lagen van de school.
Van goed naar beter
Van goed naar beter is een andere tak van sport. Vaak ontbreekt het urgentiebesef. Interessant is om te weten vanuit welke hoek de prikkel of prikkels voor verandering gegeven worden. Maar ook waar de excellentie binnen school al praktijk is. Van goed naar beter betekent aandacht voor de diepe vragen en het werken aan, in en met professionele leergemeenschappen. Dit betekent het doordenken van de werkroutines voor werken, leiding geven en onderwijzen. Dit vraagt veelal werken met constellaties van externe deskundigen in co-creatie met de school.
De wil is er, innovaties die gaan werken
Weten wat je wilt is nog iets anders dan het kunnen organiseren van je verlangen en je ambities. Realistisch innoveren op een manier die werkt, betaalbaar is en die anderen snappen. Het vraagt een diepe kennis van de schoolpraktijk, de kansen, belemmeringen en de risico’s die anders organiseren mogelijk maakt. Zodanig dat de innovatie werkt voor het geheel en niet in de niche van de innovatie.
Als de modder door de lucht vliegt
Soms komt het vast te zitten. Muurvast. Dan wordt er met modder gegooid of juist helemaal niet. Hoe dan ook, de organisatie, het team of de school verliest eigen grond. Dan is het zaak om orde op zaken te stellen met de kernopdracht van de school in het vizier, altijd met respect maar daarom niet minder duidelijk. De toon van de muziek is sterk afhankelijk van de aard en diepte van de kwesties.

Wilt u hier praktijk van maken?

Neem met ons contact op!
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google