Rob Mioch

Realistische onderwijsinnovatie in scholen is nodig om jongeren de stevige basis en inspiratie te geven die ze verdienen. Mijn werk speelt zich af in de wisselwerking tussen de praktijk van alledag en richtinggevend bestuur. Daarbij gaat het erom complexe kwesties samen met docenten, leidinggevenden en bestuurders tot een werkbare uitkomst te brengen.

Zichtbare verandering tot in de klas is steeds mijn uitgangspunt. Ik maak daarbij gebruik van mijn doorleefde ervaring als schoolleider, docent, onderwijsadviseur en mijn betrokkenheid bij landelijke en internationale onderwijsontwikkelingsprojecten.

Ik maak er werk van om een soepele verbinding tussen praktijk en theorie tot stand te brengen. Kennis en ervaring delen is immers de basis om onderwijs te ontwikkelen en te vernieuwen. Daarom ben ik tevens als docent verbonden aan de masteropleiding Onderwijskunde van de Universiteit Utrecht.

Specialiteiten: de praktijk van alledag op de agenda van bestuurders, van koers tot handelen in de klas, opbrengstgericht werken en prestaties, omgaan met verschillen, teamontwikkeling in een lerende cultuur.