Hans Werkman

Je vindt me als interim schoolleider in de praktijk en als adviseur aan de praktijk.

Het gat tussen ambitie en praktijk is mijn werkterrein. Werkend vanuit de praktijk kan ik verbindingen leggen met gefundeerde theorie. Daardoor wordt intuïtieve kennis lerend. Dat leidt tot structureel leren en verbeteren in de hele school.

Het zorgen voor een gedegen fundament in organisatie en richting van een school, is nodig om te komen tot goed onderwijs. Professioneel, in verbinding, soms confronterend en altijd met een gezonde dosis humor werk ik samen op met mensen in de school.

Interim management, projectleiding en monitoring rond opbrengstgericht werken, passend onderwijs, kwaliteitszorg, huisvesting en lerende cultuur, zijn thema’s waar ik ervaren in ben.

Ik ben lid van het Kennisnetwerk van Interim-managers SQ van de Nive

Klik hier voor mijn blog.